Molinova TG

MJEŠALICE PANORAMA TG

Molinova TG

Tip PANORAMA služi za miješanje smjese samljevenih maslina, modularno složenih tako da omoguće ravnomjeran raspored prihvata maslina, odakle samljevena smjesa, uz optimalno miješanje, pristiže do ulaza u mono pumpu koja ih dalje transportira do ulaza u “dekanter”. Samo kućište svake pojedine miješalice sastoji se od posude s dvostrukom stjenkom, izrađene od nehrđajućeg INOX materijala, koja omogućava cirkulaciju tople vode, termostata za regulaciju temperature vode u miješalicama, priključaka za kotlovsko grijanje, horizontalna vijka - miješalice za maslinovo tijesto sa zasebnim električnim pogonom. Svaka pojedina miješalica opremljena je sa  elektro-magnetnim ventilom za ručno dodavanje vode te vratima od zakrivljenog stakla kroz koje se prati proces miješanja. Staklo se grije radi sprječavanja zamagljenja te je opremljeno sa specijalnim "led" svijetlom i signalizacijom otvorenog ventila za pražnjenje svake pojedine miješalice. 

Specifikacije

  • Kapacitet 500L
  • Kapacitet 700L
  • Kapacitet 875L

Instalirano u sljedećim uljarama

Ostali proizvodi u grupi

 • Bivasca
  Bivasca
 • Molinova Serie ORO
  Molinova Serie ORO
 • Molinova TG
  Molinova TG
 • Simplex
  Simplex