EFFE

EFFE

Centrifugalni dekanter malog promjera bubnja i velikog broja okretaja za ekstrakciju ulja u uljarama manjih kapaciteta.

LEOPARD

LEOPARD

DMF tehnologija je rodila Leoparda, tehnološko rješenje trećeg doba za ekstrakcijw maslinovog ulja.

Leopard razdvaja:

  • dehidriranu kominu sličnu onome koja dolazi iz tri faze,
  • celulozu ("pašteta- pate") od tijesta, idealan sastojak za kompostiranje ili životinje
  • maslinovo ulje
  • To je samo dekanter koji može kombinirati suvremenu tehnologiju ekstrakcije bez dodatka vode i automatski se upravlja s upravljačke ploče s  zaslonom osjetljivim na dodir .

Prednosti:

 Vrhunsko ulje izvađeno bez dodavanja vode .

Daleko najveći prinos postignut na tržištu danas .

Vrlo niska potrošnja vode i energije .

 

http://www.pieralisi.com/Viewdoc?co_id=1381

Maior

Maior

Služi za odvajanje  maslinovog  ulja  iz  tijesta - smjese samljevenih  maslina,  metodom  centrifugalne ekstrakcije. Promjenom regulacije specifične težine moguća je promjena sistema rada dekantera u tri i dvije faze, tj. spajanje vodene faze sa krutim otpadom ili svaka od faza (ulje, vode, kruti otpad) posebno. Sastoji se iz:  horizontalnog bubnja s mogučnošću dobave maslinovog tijesta  kroz centralnu horizontalnu os bubnja gdje je pričvršćena dobavna cijev, na ovom tipu separatora posebno unaprjeđena i zaštićena od habanja.  U istom bubnju smješten je i horizontalni vijak – puž, koji služi za transport ostataka prerade “komina” prema  izlaznom kanalu gdje se nalazi novo konstruirani strugač smjese, a što omogućava samočišćenje unutrašnjosti bubnja, te tako dugotrajan rad bez potrebe zaustavljanja kontinuiranog procesa prerade. Cijeli ovaj sklop učvršćen je u robusnom kućištu koje je specijalnim amortizerima zaštićeno od vibracija, a poštivanjem normi zaštite na radu buka je smanjena na minimum. Svi dijelovi koji su u doticaju s uljem izrađeni su od visoko kvalitetnog INOX

Spi

Spi

Služi za odvajanje  maslinovog  ulja  iz  tijesta - smjese samljevenih  maslina,  metodom  centrifugalne  sile. Dekanter sa mogućnošću rada SAMO u dvije faze. Sastoji se iz:  horizontalnog bubnja s mogučnošću dobave maslinovog tijesta  kroz centralnu horizontalnu os bubnja gdje je pričvršćena dobavna cijev, na ovom tipu separatora posebno unaprjeđena i zaštićena od habanja. U istom bubnju smješten je i horizontalni vijak – puž, koji služi za transport ostataka prerade “komina” prema  izlaznom kanalu gdje se nalazi novo konstruirani strugač smjese, a što omogućava samočišćenje unutrašnjosti bubnja, te tako dugotrajan rad bez potrebe zaustavljanja kontinuiranog procesa prerade. Cijeli ovaj sklop učvršćen je u robusnom kućištu koje je specijalnim zračnim amortizerima zaštićeno od vibracija, a poštivanjem normi zaštite na radu buka je smanjena na minimum. Svi dijelovi koji su u doticaju s uljem izrađeni su od visoko kvalitetnog INOX materijala.