BRAVO

BRAVO

Ovaj separator služi za odvajanje vode i krutih nečistoća iz maslinovog ulja sa potpuno ručnom kontrolom i pranjem.

Koristi se u uljarama srednjih kapaciteta.

CUCCIOLO

CUCCIOLO

Ovaj separator služi za odvajanje vode i krutih nečistoća iz maslinovog ulja sa potpuno ručnom kontrolom i pranjem. Koristi se u uljarama manjih kapaciteta.

Marte

Marte

Isti separator služi za odvajanje vode i krutih nečistoća iz maslinovog ulja. Ovaj separator konstruiran je tako da može automatski ispirati krute nečistoće iz separiranog ulja, svi djelovi izrađeni su od vrhunskih materijala te su ispitani u radu. Nova konstrukcija separatora omogućava pranje separatora bez zaustavljanja vrtnje uz potpuno automatizirani proces ispiranja praćen integriranim PC kompjuterom. Ovako primjenjenom automatikom dnevno se stvaraju uštede i do 1,5 h/dan, a posebno treba naglasiti da separator neprestano radi sa bubnjem u kojemu nema nakupina taloga te kao rezultat imamo neprestano čisto ulje. Posebno ugrađenim elektromotornim ventilima omogućeno je ispiranje separatora uz upotrebu minimalne količine vode, a bez ikakvih gubitaka separiranog ulja.
Moguća je kupnja sa ugrađenim automatskim sustavom za pranje ili sa odvojenim sistemom tipa MR CIP.

Mr Cip

Mr Cip

Služi za pranje separatora bez gašenja i rastavljanja.
Koristi se za separatore PLUTONE, VALENTE i MARTE.