Elevator - TRAKA

Elevator - TRAKA

Traka za dizanje maslina sa pregradama u obliku riblje kosti, služi za dopremu maslina do peračice. Izrađena od željezne konstrukcije sa košem za prijem maslina dok su svi dijelovi u kontaktu sa maslinama izrađeni su od INOX materijala, a traka je napravljena od specijalnog anti kiselinskog gumenog materijala.

Elevator - TRAKA

Elevator - TRAKA

Traka za dizanje maslina sa horizontalnim pregradama, služi za dopremu maslina do peračice. Izrađena od željezne konstrukcije sa INOX košem za prijem maslina dok su svi dijelovi u kontaktu sa maslinama izrađeni su od INOX materijala, a traka je napravljena od specijalnog anti kiselinskog gumenog materijala.
Elevatori proizvedeni nakon 2013. su kompletno od INOX-a.

Elevator - VIJČANI

Elevator - VIJČANI

Izrađen od INOX materijala. Transport se odvija pomoću vijka sa pripadajućim ulaznim INOX košem. Elevator je moguće  naručiti sa inverterskom regulacijom broja okretaja