BALDASAR tank

BALDASAR tank

Separacijski tank za kontrolu vegatativne vode u uljarama koje rade u tri faze sa mogućnošću odvajanja ulja i ponovnog separiranja.
Ovim tankom suzbijamo mogućnost gubitka ulja u radu u tri faze.

INOX kolica

INOX kolica

Kolica iz vlastite proizvodnje od INOX materijala za cijeđenje raznih posuda i odlaganje alata u uljarama i skladištima.

Postolje za kante

Postolje za kante

Postolje za kante veličinom prilagođeno korisniku.
Služi za održavanje čistoće u skladištima i uljarama ako dođe do kapanja i prelijevanja pri punjenju raznih posuda i kanti.