Maior

CENTRIFUGALNI EKSTRAKTOR TIP MAIOR

Maior

Služi za odvajanje  maslinovog  ulja  iz  tijesta - smjese samljevenih  maslina,  metodom  centrifugalne ekstrakcije. Promjenom regulacije specifične težine moguća je promjena sistema rada dekantera u tri i dvije faze, tj. spajanje vodene faze sa krutim otpadom ili svaka od faza (ulje, vode, kruti otpad) posebno. Sastoji se iz:  horizontalnog bubnja s mogučnošću dobave maslinovog tijesta  kroz centralnu horizontalnu os bubnja gdje je pričvršćena dobavna cijev, na ovom tipu separatora posebno unaprjeđena i zaštićena od habanja.  U istom bubnju smješten je i horizontalni vijak – puž, koji služi za transport ostataka prerade “komina” prema  izlaznom kanalu gdje se nalazi novo konstruirani strugač smjese, a što omogućava samočišćenje unutrašnjosti bubnja, te tako dugotrajan rad bez potrebe zaustavljanja kontinuiranog procesa prerade. Cijeli ovaj sklop učvršćen je u robusnom kućištu koje je specijalnim amortizerima zaštićeno od vibracija, a poštivanjem normi zaštite na radu buka je smanjena na minimum. Svi dijelovi koji su u doticaju s uljem izrađeni su od visoko kvalitetnog INOX

Specifikacije

  • TIP MAIOR 3501 (do 1000 kg/h)
  • TIP MAIOR 3502 (do 1500 kg/h)
  • TIP MAIOR 3503 (do 2000 kg/h)

Ostali proizvodi u grupi

 • EFFE
  EFFE
 • LEOPARD
  LEOPARD
 • Maior
  Maior
 • Spi
  Spi
 • Vanguard
  Vanguard