Elevator - VIJČANI

Elevator za dobavu maslina u mlin

Elevator - VIJČANI

Izrađen od INOX materijala. Transport se odvija pomoću vijka sa pripadajućim ulaznim INOX košem. Elevator je moguće  naručiti sa inverterskom regulacijom broja okretaja

Specifikacije

    • Dužina 2,25 m
    • Dužina 2,60 m
    • Dužina 3 m