• Montaža - 13.12.1999
  • Nova pumpa komina - 08.10.2010
  • Rad nakon remonta - 07.11.2013

Lokacija

Instalirano

EFFE