• Montaža - 21.07.2005
  • Oprema za flaširanje - 05.05.2006
  • Montaža - 06.07.2006
  • Ugradnja pumpe za komine - 15.09.2008
  • Ugradnja separatora koštica - 25.03.2010
  • Dani otvorenih vrata 10.04.2013
Montaža - 13.05.2013

Lokacija

Instalirano

Odkošćivač
BRAVO
Molinova Serie ORO
Vanguard