• Montaža - 1999
  • Nova montaza Major 1 - 2005
  • Treća mješalica - 2011
  • Grijanje treće mješalice - 2012
  • Novi dekanter Major2 - 2015

Lokacija

Instalirano

Maior