• Prije montaže
  • Montaža uljare - 2008

Lokacija

Instalirano

Mr Cip
Vibrovaška sa panoramskim staklom