Cijevovod za ulje

Cijevovod za ulje

Spajanje tankova u skladištu INOX cijevovodom čime se dobija mogućnost punjenja, pražnjenja i pretakanje bez izravnog doticaja sa uljem odnosno bez ikakve oksidacije.
Moguće je i spajanje s proizvodnim procesom kao što je uljara ili puniona za flaširanje.

Oprema je renomirane talijanske marke ALBRIGI.

Pranje tankova

Pranje tankova

Uređaj za pranje tankova vlastite proizvodnje sa svojim elektroormarom i spojevima.

Pumpe za pretakanje ulja

Pumpe za pretakanje ulja

Pumpe renomiranog proizvođača C.M.O.  za pretakanje maslinovog ulja u skladištima.
Pumpe sa kapacitetom pumpanja prilagođenim korisniku.

Tankovi za ulje

Tankovi za ulje

Tankovi za skladištenje maslinovog ulja izrađuju se po željama korisnika.

 • Oblik i volumen
 • Položaj i visina nogu
 • Oblik i položaj velikih otvora na tanku
 • Oprema na tanku
  • Ventili za punjenje i pražnjenje
  • Nivokazno staklo
  • Kontrolni ventil
  • Sonda temperature (digitalna i li analogna)
  • Spoj za dušik sa nepovratnim ventilima
  • Spoj cijevi i rapršivača za pranje tanka
  • Spoj za električnu mješalicu i električni digitalni mjerač volumena
  • Razna druga individualna oprema

http://serbatoienologia.albrigi.com/en/tanks

http://www.youtube.com/watch?v=0nHM7pIVI44