Stavke tagirena KLIPNA PUMPA

Klipna pumpa

Klipna pumpa

Ova pumpa svojim kapacitetom zadovoljava brzo punjenje posuda za miješanje uz poštivanje uvijeta minimalne izloženosti samljevenog tijesta utjecaju zraka.
Koristi se i za eksport komina pri radu u dvije faze.
Potrošni dio na pumpi su brtve klipa pumpe.