Stavke tagirena ELEVATOR MASLINA

Elevator - TRAKA

Elevator - TRAKA

Traka za dizanje maslina sa pregradama u obliku riblje kosti, služi za dopremu maslina do peračice. Izrađena od željezne konstrukcije sa košem za prijem maslina dok su svi dijelovi u kontaktu sa maslinama izrađeni su od INOX materijala, a traka je napravljena od specijalnog anti kiselinskog gumenog materijala.

Elevator - TRAKA

Elevator - TRAKA

Traka za dizanje maslina sa horizontalnim pregradama, služi za dopremu maslina do peračice. Izrađena od željezne konstrukcije sa INOX košem za prijem maslina dok su svi dijelovi u kontaktu sa maslinama izrađeni su od INOX materijala, a traka je napravljena od specijalnog anti kiselinskog gumenog materijala.
Elevatori proizvedeni nakon 2013. su kompletno od INOX-a.