VAGA

Automatska vaga za ulje za kontinuiranu proizvodnju

VAGA

Automatska vaga za ulje za kontinuiranu proizvodnju služi za vaganje ulja u kontinuiranom proizvodnom procesu pri kojem se ulje iz separatora važe i direktno puni u tankove za skladištenje ulja.
Potpuno je samostalna sa vlastitim elektroormarom i printerom izvagane količine.
moguća je i kalibracija te baždarenje.

Specifikacije

  • Vaganje do 12 kg po izmjeri
  • Vaganje do 180kg po izmjeri

Instalirano u sljedećim uljarama

Strojevi u grupi

 • Odkošćivač
  Odkošćivač
 • Odkošćivač
  Odkošćivač
 • Praćenje temperatura
  Praćenje temperatura
 • VAGA
  VAGA
 • Vibrovaška sa panoramskim staklom
  Vibrovaška sa panoramskim staklom