Bivasca

DVIJE SERIJSKI POVEZANE MJEŠALICE

Bivasca

Tip BIVASCA služi za miješanje smjese samljevenih maslina, modularno složenih tako da omoguće ravnomjeran raspored prihvata maslina, odakle samljevena smjesa, uz optimalno miješanje, pristiže do ulaza u mono pumpu koja ih dalje transportira do ulaza u “dekanter”. Samo kućište svake pojedine miješalice sastoji se od posude s dvostrukom stjenkom, izrađene od nehrđajućeg INOX materijala, koja omogućava cirkulaciju tople vode, termostata za regulaciju temperature vode svake pojedine miješalice, priključaka za kotlovsko grijanje, horizontalna vijka - miješalice za maslinovo tijesto

Specifikacije

  • KAPACITETA 500 L + 500 L
  • KAPACITETA 700 L + 700 L

Instalirano u sljedećim uljarama

Ostali proizvodi u grupi

 • Bivasca
  Bivasca
 • Molinova Serie ORO
  Molinova Serie ORO
 • Molinova TG
  Molinova TG
 • Simplex
  Simplex